FluLo
WIEK: 47
Dzielnica: Białołęka
pozycja w rankingu: 79

POMYSŁY UŻYTKOWNIKA

Jaki wpływ na życie szkoły powinni mieć uczniowie?

FluLo 23 lipiec 2015 Przede wszystkim należy podzielić o kim rozmawiamy. Inny wpływ powinny mieć uczniowie klas I-III, inny IV-VI, a inny uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych. W klasach I-III uczniowie powinni mieć zagwarantowane ciekawe zajęcia na świetlicy (konkursy recytatorskie, plastyczne, muzyczne, tematyczne). Obecnie świetlice to przechowalnia dzieci, a skoro przechowalnia to nauczycielom/opiekunom nie chce nic się robić poza pilnowaniem dziecka do momentu przyjścia rodzica (pisze to na podstawie kilkuletnich doświadczeń ze szkołami). Fajnym pomysłem jest zapraszanie "do świetlicy" ludzi posiadających pasje/zainteresowania/wykonujących zawody, które w oczach kilkulatków skrywają w sobie magię, a co za tym idzie budzą zaciekawienie i pragnienia bycia takim samym gdy "będę duży". W klasach starszych IV-VI : powołanie "do życia" zajęć odzwierciedlających zainteresowania lub budzących zainteresowania uczniów - to uczniowie powinni wskazywać jakie kółka zainteresowań powinny pojawić się w terminarzu, a nie podporządkowywać się propozycjom szkoły. W obecnej szkole było np.kółko szachowe, na które nie uczęszcza ani jedna osoba. Mimo brak zainteresowania kółko szachowe "funkcjonowało" cały rok szkolny, a szkoła nie rozumiała dlaczego dzieci nie chcą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. Natomiast zorganizowana została 1 grupa 20 os. z jez. angielskiego. Chętnych było znacznie więcej, ale szkoła nie podzielała entuzjazmu uczniów i nie zorganizowało więcej grup. Dajmy spokój z akademiami, apelami, jasełkami etc. pod dyktando nauczyciela. Pozwólmy dzieciom być reżyserem spektaklu (po uprzednim wprowadzeniu ich w tematykę). Dzięki czemu będą mogły rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię oraz poznać temat

Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

W jaki sposób rodzice powinni uczestniczyć we współdecydowaniu o sprawach szkoły?

FluLo 23 lipiec 2015 Nie rozumiem formuły pytanie. O jakich "sprawach szkoły" mowa?. Brzmi to tak, jakby szkoła była niezależną jednostką funkcjonującą zupełnie poza społeczeństwem, a nie będąca elementem społeczeństwa. Szkoła to nie bezduszne, pozbawione uczuć worki ziemniaków, ale żywe istoty stanowiące największy skarb rodziców. To nie są sprawy szkoły, gdyż rodzic powierzając swoje dziecko pod opiekę szkoły , ufa że jego dziecko będzie miało należytą opiekę. tymczasem okazuje się, ze oddając dziecko do szkoły to szkoła decyduje o sposobie wychowania, systemie nagród i kar , systemie wartości, które bardzo często są sprzeczne z systemem wartości wpajanym dzieciom przez rodziców. Sposób "podejścia" do dziecka powinien zostać uzgodniony z rodzicami. Również rodzice powinny mieć decydujące wpływ na posiłki serwowane w szkole: to nie cena powinna być kryterium kluczowym, ale jakość. To tylko przykłady. Merytorykę - sposób nauczania pozostawmy nauczycielom, bo mimo swych nienajlepszych doświadczeń, wierzę, ze są to osoby wykwalifikowane, posiadające wiedze i umiejętności w tym obszarze

Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

Co zmienić, aby nauka w szkole była interesująca?

FluLo 23 lipiec 2015 Aby nauka była interesująca należy zachęcić do jej poznawania, ale nie przez pryzmat bezdusznych podręczników, lecz poprzez zajęcia praktycznie. Niech nauczyciele przestana wreszcie kurczowo trzymać się podręcznika. Lekcja oparta na ustnym przekazie wiedzy podręcznikowej nie jest w żaden sposób zachęcająca. To co w podręczniku uczeń samodzielnie może przeczytać w domu. Ważne, aby zbudować zainteresowanie np. przyroda- opis budowy liścia na "żywym" liściu, polski - malarstwo, nurty w sztuce - wizyta w muzeum/spotkanie z plastykiem etc

Aby dodać komentarz musisz sie zalogować

Jaki powinien być nauczyciel idealny dla ucznia?

FluLo 23 lipiec 2015 Z zasadami, rozumiejący psychikę dziecka, otwarty na sugestie/pomysły.

Aby dodać komentarz musisz sie zalogować