mikolaj_wegier

30.05.2016

Rodzaj trasy: Historyczna
Forma transportu: pieszo
Długość trasy: do_4_godzin

Historia Warszawy według Wincentego

Trasa biegnie z ronda Żaba, jednego z najciekawszych rozwiązań drogowych w Warszawie, wzdłuż ul. Św. Wincentego aż do rekreacyjnego Parku Leśnego Bródno, gdzie znajdziemy pozostałości osadnictwa z IX i X wieku. Trasa zahacza od cmentarze Żydowski i Bródnowski, w tym pokazuje dwa historyczne kościoły znajdujące się na drugiej z tych nekropolii, drewnianą kamienicę przy ul. Biruty, przedwojenne kompleksy kamienic w rejonie ul. Horodelskiej i ul. Piotra Skargi, pola dawnego PGR-u na Bródnie, bloki mieszkalne na Bródnie oraz położone przy ul. Malborskiej kapliczkę i kolumnę upamiętniającą dawny cmentarz choleryczny. Trasa w nietypowy sposób prezentuje więc historię rozwoju tej części Warszawy, od czasów najdawniejszych, przez pozostałości dawnych wsi, podmiejskie cmentarze, przedwojenne przedmieścia aż po współczesne blokowiska.